Na de renovatie nog problemen in uw woning?

Heef u nog problemen in de woning? Kom dan voor 1 maart 2014 in actie!

Inmiddels zijn alle woningen in oktober 2013 opgeleverd en weer normaal bewoonbaar.

Maar… er blijken toch heel wat woningen problemen te hebben met slecht sluitende ramen, slecht werkende ventilatie-systemen (vooral op de 3e verdieping), deuren die niet goed sluiten of rammelen, enzovoort.

Na lang aandringen van de bewonerscommissie zijn de meeste van die klachten die gemeld zijn inmiddels opgelost door druk van de bewonerscommissie.

Misschien is er ook iets in uw woning dat niet goed is gemaakt of niet netjes is aangesloten. Het is dan ook heel belangrijk dat u voor 1 maart 2014  nog contact op neemt met de bewonerscommissie. Dan kunnen we alle klachten bundelen en nog één keer de mensen van Mens-Zeist alle problemen laten oplossen.

Hoe kunt u een probleem met uw woning melden?

Het melden van een probleem kan alleen schriftelijk via email: keesmanblokken@gmail.com

Het is erg belangrijk dat u dan de volgende zaken meldt:

1. uw naam,

2. uw exacte adres

3. een beschrijving van het probleem

4. het telefoonnummer waarop Mens-Zeist u kan bereiken voor een afspraak.

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Stand van zaken eind 2013

Wat heeft de bewonerscommissie ondertussen gedaan?

In september 2013 is de bewonerscommissie er achter gekomen dat veel woningen een veel te hoog energielabel hebben gekregen. En ook de WOZ-waarde van een heel blok woningen is plotseling veel te hoog. Dat zouden alle bewoners over enkele jaren gaan merken, door veel hogere huren. Gelukkig heeft de bewonerscommissie met behulp van deskundigen en juristen Stadgenoot kunnen laten zien, dat de berekeningen niet kloppen. Inmiddels zijn de energie-labels en huurpunten dan ook voor veel woningen bijgesteld.  Ook zijn er door druk van bewonerscommissie nog geen woningen verhuurd in de vrije sector. Dan worden de woningen veel te duur en blijven mensen maar kort wonen, omdat kopen dan uiteindelijk goedkoper is. Veel mensen die steeds verhuizen is slecht voor de buurt.

 Vooruitblik

Vanaf maart 2014 wil de bewonerscommissie zich meer gaan richten op andere zaken dan alleen de verbouwing en onderhoudsklachten. Maar ook op andere problemen of juist leuke ideeën voor de buurt. Heeft u een idee of een probleem, of wilt u een keer een vergadering bijwonen?  Stuur dan een berichtje naar keesmanblokken@gmail.com

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Oplever “feest” 23 oktober 2013 matig bezocht

Ondanks het feit dat alle 145 woningen van de Keesmanblokken zijn gerenoveerd, waren er op het “opleverfeest” van 23 oktober 2013 maar een handjevol bewoners.

Tijdens dit Stadgenoot-feestje (ja, ja, de bobo’s waren er wel) heeft de Voorzitter van de BC een aantal zaken aangestipt.

Misschien omdat het aantal negatieve punten na de ruim een jaar durende verbouwingsperiode overheersten bij veel bewoners, was het ook zo rustig op het “feestje”, ondanks de gratis friet?

Aandachtspunten die de voorzitter heeft aangestipt in een korte, maar stevige speech:

Positieve punten:

 • CV, waardoor het nu in alle kamers eindelijk goed warm kan worden.
 • dubbel glas, waardoor er geen vocht meer op de ramen staat
 • isolatiewanden, waardoor er minder schimmelvorming kan optreden
 • Een afzuigsysteem, waardoor er geen schimmel meer is in de douche
 • beter sluitende ramen
 • een HR-ketel waardoor mensen nu een mooie douche-straal hebben.
 • Zo veel mogelijk maatwerk en goede woonbegeleiders

Negatief:

 • Heel veel overlast voor de bewoners. Asbestverwijdering  1 tot 3 dagen onbewoonbaar, heel veel stof, heel veel lawaai
 • Voor de eerste woningen “als proef” voor het leerproces duurde het hele proces veel te lang. In sommige gevallen zijn de geplaatste raamkozijnen en deuren nog steeds niet helemaal naar tevredenheid van de bewoners.
 • Afwerking liet is sommige gevallen te wensen over. Na 3 weken toch nog redelijk wat opleverpunten. Haastige spoed is zelden goed.
 • Op termijn een enorme huurverhoging, onttrekken van woningen aan de sociale huurvoorraad: doorgangswoningen voor mensen die eigenlijk willen kopen (zie poster op het huisje bij het badje: kopen vanaf 535 euro per maand mogelijk.
 • Door een nieuwe berekening van energielabels en WOZ waarden worden de huren in de toekomst zo hoog, dat veel woningen geen sociale huurwoning kunnen blijven, maar naar de vrije sector gaan.

Aanbevelingen:

 • Is het afzagen van de deuren aan de onderzijde echt de beste oplossing? Bij harde wind komt er juist koude lucht uit de gangen de huiskamer in, vanwege de zuigkracht door de ventilatiegaten.
 • Bewonerscommissies serieuzer nemen voor aanvang van het proces:  De BC had al voorspeld dat er te weinig opvang voor bewoners zou zijn, overlast te groot voor sommige gezinnen. Afspraken over onkostenvergoeding: hoogte was allang duidelijk voor de BC, door de kaderafspraken, maar werd onderdeel van een onderhandelingsproces. daar trapte de BC dus niet in en voelde zich niet serieus genomen.
 • Opvangwoningen voor bewoners beter voorbereiden met regels, zodat die voor iedereen duidelijk zijn.
 • Communicatie tussen afdelingen van Stadgenoot onderling en tussen Stadgenoot en bewoners is uitermate slecht. Lange wachttijden aan de telefoon, afspraken die vaak niet worden nagekomen…
 • Is het gigantisch optrekken van de huren wel goed voor de buurt?  Kopen is goedkoper dan huren. Mensen zullen niet lang blijven wonen. Verhuizingen en verhuisbereidheid zal toenemen. Daar zal de buurtbinding onder leiden.
Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Voorbeeldbrieven om bezwaar te maken tegen onjuiste huurverhoging of onjuiste huurpunten.

We hebben voor u een voorbeeldbrief  gemaakt speciaal voor Stadgenoot, die kunt u hieronder direct downloaden. U kunt die gratis naar het antwoordnummer verzenden.

Voorbeeldbrief huurpunten verhoging 2013

Via onderstaande link kunt u ook een standaardbrief downloaden waarmee u ook bij Stadgenoot bezwaar kunt maken tegen het voorstel voor de nieuwe huurpunten en eventueel andere zaken.

http://www.plusonline.nl/upload/Geld_en_Recht/huurcommissie/Voorbeeldbrief%20huurverhoging.doc

U moet dan wel aangeven dat het gaat om “onjuistheden in het voorstel” en aangeven wat er volg u niet klopt met de huurpunten. Dat is niet voldoende reden om de huurverhoging te weigeren, maar u vraagt om een aanpassing van het aantal huurpunten. Daar merkt u per 1 juli 2013 niets van maar daar heeft u op lange termijn veel profijt van!

U moet niet aangeven dat de verhoging niet klopt (tenzij u hier pas sinds 1 janauri 2012 bent komen wonen, want dan kan het zo zijn dat het echt niet klopt en moet u zeker bezwaar maken). Maar wel dat het aantal huurpunten onjuist is, omdat bijvoorbeeld het vloeroppervlak kleiner is geworden.

Alleen als u ernstige gebreken hebt in de woning kunt ook bezwaar maken tegen de huurverhoging van 1 juli 2013. Vraag hiervoor hulp van het Wijksteunpunt Wonen: tel: 020- 6182444.  Als de renovatie goed is uitgevoerd dan kan dat waarschijnlijk niet, maar voor bewoners van blok 3 (Kijkduinstraat) kan dat (nog) wel.

Let op! Wanneer Stadgenoot uw bezwaar doorstuurt naar de huurcommisie, moet u wel eerst 25 euro leges betalen. Maar die krijgt u terug als de huurcommissie u gelijk geeft (en dat ze ze doen als het gaat om de onjuiste huurpunten verwacht de BC). Ook al scheelt het 1 huurpunt, dan verdient u die 25 dus makkelijk terug met gemiddeld 4,50 euro elke maand… en na enkele maanden krijgt u ook nog die 25 euro terug.

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Uw huurpunten kloppen (nog steeds) niet!

Op 1 juli 2013 worden de huren weer verhoogd. Maar door nieuwe wetten van de regering is het aantal huurpunten fors verhoogd. Maar uit een vergelijking van een aantal nieuwe huurpunten blijkt dat de nieuwe punten in veel gevallen niet kloppen. Dat betekent dat u niet binnenkort, maar over een paar jaar misschien te veel huur gaat betalen. Daar moet u dus wel voor 1 juli 2013 iets aan doen. (Dit is vooral voor mensen die hier na 2011 zijn komen wonen van nog groter belang, omdat ze bijna de maximale huur betalen).

 Wat klopt er volgens de Bewoners Commissie (BC) niet?

 • Energielabel:  Stadgenoot gaat uit van Energielabel C of D. Maar dat geldt alleen voor opgeknapte woningen. De woningen in blok 3 krijgen nu label F of G en dat betekent 1 of 0 punten in plaats van 11 punten.
 • Oppervlakte van de ruimten: na de renovatie waarbij isolatiemuren zijn geplaatst, zijn bijna alle woningen gemiddeld 1 vierkante meter kleiner geworden. Dat staat nog niet op de nieuwe huurspecificatie, hoewel Stadgenoot heeft toegezegd dit binnen één maand na oplevering bij te werken, heeft de BC nog geen enkel kloppend overzicht gezien.
 • Schaarstegebied punten (Donnerpunten): De WOZ-waarde van de woning (waarde van het huis) gedeeld door het aantal vierkante meters van de buitenmuren bepaalt de hoogte van de “schaarste-punten”. Deze WOZ-waarde is door de gemeente dit jaar opnieuw berekend, maar valt soms veel te hoog uit. Dat kan betekenen dat uw woning slechts 15 punten zou moeten krijgen en geen 25 zoals Stadgenoot vaak opgeeft.
 • Woonomgeving. Volgens het puntenboek mogen maximaal 14,5 punten worden bijgeteld voor onze buurt. Soms staan er meer punten genoteerd.
 • Lengte aanrecht. Vrijwel alle keukens hebben een aanrecht van minder dan 2 meter. Dat betekent 4 huurpunten. Bij sommige woningen staat echter 7 punten bijgeteld.
 • Wastafels: de meeste alle woningen hebben maar één wastafel in de badkamer en verder nergens een andere (de keukengeiser telt niet mee). In veel gevallen staan er echter twee wastafels genoteerd.

 

En de plannen voor woningverbetering dan?

Deze brief gaat NIET over de renovatieplannen zelf. Het wegwerken van achterstallig onderhoud (schilderen houtwerk, balkons, trappenhuizen, scheuren enz. is een hele goede zaak, maar mag nooit leiden tot huurverhoging. Nieuw dubbel glas en CV wel. (dubbel glas 10 euro en CV 40 euro). De Bewonerscommissie probeert de maximale huur onder de 663,70 (142 huurpunten) te houden. Dan blijven de sociale huurwoningen behouden en gaat u over een paar jaar ook niet te veel huur betalen. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk mensen bezwaar maken tegen de nieuwe puntenwaardering als dat niet klopt.

 Hoe kunt u vóór 1 juli 2013 bezwaar maken?

Stap 1: Vraag via de gemeente Amsterdam de WOZ waarde van uw huis op via e-mail:   klantenservice @dbga.amsterdam.nl. Zet in uw email dat u de WOZ waarde wilt weten omdat volgens u de waarde te hoog is en ook omdat Stadgenoot te veel schaarstepunten heeft berekend.

Stap 2: Neem contact op met een medewerker van het Wijksteunpunt Wonen West: tel: 020-61824 44 of  Huurteam West 020-4121763. Zij helpen u met het nalopen van de huurpunten en eventuele gebreken aan de woning en het invullen van een bezwaarbrief die u naar Stadgenoot moet sturen. 

U kunt ook zelf direct een brief sturen naar Stadgenoot. Hiervoor kunt gebruik maken van een voorbeeldbrief  die u op de website van de bewonerscommissie kunt downloaden. 

Bewonerscommissie?

Sinds december 2010 is er een bewonerscommissie opgericht door een aantal actieve bewoners.

Zij overleggen  met Stadgenoot over het opknappen van de woningen. Uitgangspunt is daarbij dat iedereen betaalbaar en comfortabel kan blijven wonen.

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Blok 2 bijna af

Werkzaamheden op schema

Ondanks de lang aanhoudende kou hebben de mannen van Mens-Zeist afgelopen maanden hard doorgewerkt. Van de projectleider Jan van Koert, van Stadgenoot, heeft de Bewonerscommissie (BC) begrepen dat de werkzaamheden op schema liggen. Dat is een hele prestatie, want de renovatie is best een lastige klus, die ook voor veel bewoners zwaar valt. De meeste bewoners, zijn gelukkig erg tevreden als alles eenmaal achter de rug is. De dubbele ramen, de CV en isolatiemuur houden de woningen duidelijk aangenaam warm.

Soms hoort de bewonerscommissie nog wel dat de communicatie met de medewerkers tijdens de werkzaamheden moeizaam verloopt. Maar afgezien van deze berichten, krijgt de BC weinig klachten over de renovatie zelf.

 Trappenhuizen en bergingen

Ook de meeste trappenhuizen van blok 1 en 2 hebben inmiddels een flinke facelift gekregen. De muren zijn geschilderd en het metalen traphek ook. Binnenkort worden ook de bewegende delen van de ramen aangepakt en zal de vloer nog een extra schoonmaakbeurt krijgen. De bewonerscommissie is ook blij met het vervangen van de oude gammele bergingsdeuren door nieuwe stevige deuren met een 3-punts sluiting en het schilderen van de bergingsgangen. Ook door de nieuwe heldere ledlampen, die zeer zuinig zijn met energie, zijn de bergingen en het trappenhuis weer fris en toonbaar. Komende weken zal bij blok 1 en 2 over de hele lengte van de droogloop (galerij) een hek worden geplaatst om de droogloop ontoegankelijk te maken voor ongewenst bezoek. Omdat Bureau Monumentenzorg zo min mogelijk van het hek wil zien, zal het een zwart hek worden. (hier heeft de bewonerscommissie geen invloed op)

 Tip voor energiebesparing met nieuwe CV-ketel

De nieuwe CV-ketel heeft een mogelijkheid om het voortduren opwarmen van tapwater uit te zetten. Dat scheelt maar een paar seconden voordat het water warm wordt, maar spaart redelijk wat energie. Dat kunt u instellen op de ketel zelf, maar ook met een knopje op de thermostaat. Zeker als u een paar dagen weg bent, of ’s nachts is dat zeker aan te raden.

 Weinig klachten

Alleen in het allereerste portiek zijn nog hardnekkige problemen met de ramen van de hoekwoningen. Die blijken bij harde wind nog stevig te tochten. Stadgenoot heeft echter verzekerd dat dit probleem binnenkort ook wordt opgelost. Verder krijgt de bewonerscommissie maar weinig klachten. Mocht u toch klachten hebben dan doet de BC een dringende oproep om alle klachten die u heeft zo snel mogelijk te melden bij de heer Huizinga van Stadgenoot en ook de bewonerscommissie hiervan op de hoogt te stellen via E-MAIL. Wanneer wij niks zwart-op-wit van u hebben, kan de BC ook niets voor u doen.

Dus heeft Klachten? stuur e-mail naar keesmanblokken - apestraatje- gmail.com.

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Opleverproblemen in december

Diverse problemen

Helaas zijn er bij een vijftal woningen een aantal problemen geconstateerd, na de oplevering. Zoals tochtende ramen, beschadigde spullen, CV-radiator die van de muur is gekomen, slecht sluitende deuren en beschigingen of vermissing van spullen. Ook zijn in het eerste portiek de werktijden soms fors uitgelopen.

De bewonerscommissie heeft op verzoek van de bewoners direct contact opgenomen met heer Huizenga en daarna is samen met de bewoners die de klachten hebben ingediend, gezocht naar een oplossing. De meeste problemen waren medio januari ’13 gelukkig hersteld, maar enkele zaken verdienen komende weken nog extra aandacht van Stadgenoot.

Schade of vermissing?

Het is belangrijk voor de berwoners van blok 2 en 3 dat zij alle waardevolle spullen uit de woning halen en zo veel mogelijk ruimte boieden aan de werklieden, zodat er snel en amkelijk gewerkt kan worden. Bij schade dient u dan ook meteen een schadeformulier in te vullen en niet te wachten tot de oplevering. Graag krijgt de bewonerscommissie ook een bericht hiervan, zodat we een overzicht houden van de situaties waar het misgaat.

Aanpak balkons

Er is met Stadgenoot afgesproken dat alle balkons waar de coating heeft lostgelaten worden aangepakt. Dit bleek echter in blok 1 niet het geval te zijn, daarom is gekozen om niet alle balkons aan te pakken, maar alleen die balkons waar er echt problemen zijn. dat is zker het geval in meedere woningen inblok 2 en 3. Maar.. Stadgenoot komt alleen in actie als U het pas meldt dat er iets met uw balkon aan de hand is.  De BC heeft Stadgenoot er echter dringend op gewezen dat ALLE balkons van blok 2 en 3 moeten worden geïnspecteerd. Maar of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren… ?

Wordt vervolgd…

 

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Infobrief December 2012

Heef u nog problemen in de woning? Kom dan NU in actie!

Binnenkort lopen de werkzaamheden ten eind voor het hele blok waarin u woont. Maar misschien is er nog iets in uw woning dat niet goed is gemaakt of niet netjes is aangesloten. Het is dan ook heel belangrijk dat u voor 20 december 2012  nog contact op neemt met de uitvoerders. U kunt het beste direct langs gaan op de proefwoning op nummer 43-1 of bellen met Rob Kersbergen van Mens-Zeist: 06- 15 25 79 90.

Als u binnen twee weken na oplevering nog niet de 1500 euro heeft ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Sjaak Huizinga, van Stadgenoot in de proefwoning of -beter nog- een e-mail sturen naar Ria Benner van Stadgenoot:  rbenner@stadgenoot.nl

 Sociaal Plan

In september 2012 hebben de leden van de bewonerscommissie (BC) eindelijk een akkoord bereikt met Stadgenoot over het Sociaal Plan. Als het goed is heeft u een kopie van dit Sociaal Plan ontvangen. Eén van de punten in het sociaal plan die voor u ook van groot belang zijn, betreft de maximale duur van de werkzaamheden. Die is voor alle woningen vastgesteld op 15 dagen en voor sommige woningen minder. De aannemer heeft dan maximaal 2 dagen dat de werkzaamheden langer mogen duren, (als alle bewoners goed meewerken). Wordt er langer dan 17 dagen aan uw woning gewerkt, dan is Stadgenoot verplicht u voor elke dag dat de werkzaamheden uitlopen een vergoeding van 100 euro te betalen, bovenop de 1500 euro onkostenvergoeding. De datum op uw opleverformulier is dus van groot belang!

 Klachten en problemen

Na de bouw van de steiger in augustus zijn op 12 september de werkzaamheden echt van start gegaan. Hoewel de mannen van Mens-Zeist ongetwijfeld hun best doen, is er ook veel mis gegaan afgelopen maanden. De leden van de bewonerscommissie hebben vele klachten ontvangen, variërend van lekkages, geblokkeerde scholtelantennes, kapotte wastafels, afsluiten van gas voor de CV was aangesloten, ramen en deuren die niet goed sluiten, het niet plaatsen van ruiten, CV-buizen dwars door de woonkamer, matige afwerking van de voorzetwanden enzovoort. Ook is gebleken dat niet iedereen gebruik kan maken van de noodopvangwoning, omdat er te weinig woningen beschikbaar waren op een bepaald moment. Kortom, de verbouwing is voor veel bewoners echt een zware last gebleken. Het is jammer dat deze problemen de bewonerscommissie soms moeizaam of helemaal niet bereiken. Vaak horen we hier pas over als het al een paar dagen aan de gang is. Daarom doet de BC een dringende oproep om alle klachten die u heeft zo snel mogelijk te melden bij de heer Huizinga van Stadgenoot en ook de bewonerscommissie hiervan op de hoogt te stellen via E-MAIL. Wanneer wij niks zwart-op-wit van u hebben, kan de BC ook niets voor u doen.

Hoe meer verhalen met uw naam, adres, en datum van de gebeurtenis de BC heeft, hoe beter we dit kunnen communiceren met Stadgenoot. Dus heeft Klachten? stuur e-mail naar keesmanblokken@gmail.com.

 Veiligheid

In de maand oktober waren er al twee inbraakpogingen in tamelijk donkere hoeken onder de steiger. De bewonerscommissie heeft Stadgenoot dan ook meerdere keren gevraagd om een aantal felle lampen en/of een alarmsysteem te plaatsen. De BC wordt hierin gesteund door de politie, die aangeeft dat meer licht altijd minder kans op inbraak betekent. Helaas hebben Stadgenoot en Mens-Zeist tot op heden geen gehoor gegeven aan die oproep. Onbegrijpelijk en onacceptabel natuurlijk….

U kunt er zelf ook wat aan doen:  Zorg dat u zo veel mogelijk alle ramen en deuren gesloten houdt en zeker als u afwezig bent is het beter de gordijnen te sluiten en licht laten branden. Een tijdschakelaar is voor een paar euro te koop bij een bouwmarkt.

 Meer weten, of ook lid worden van de bewonerscommissie?

http://www.keesmanblokken.nl.  U kunt ook e-mailen:  Keesmanblokken@gmail.com

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Definitief Sociaal Plan

Na maanden van overleg en vele tekstwijzigingen heeft de voltallige bewonerscommissie op 17 oktober 2012 ingestemd met het sociaal plan.

Hierdoor is de versie die sinds die datum is verspreid door Stadgenoot definitief vastgesteld.

Bij het sociaal plan zijn ok de sleutelverklaring, een schadeformulier en een opleverformulier opgenomen.

Met name bij dit laatste is het van heel groot belang dat u in de rechterbovenhoek de datum noteert, die in de orginele planning staat.

Dit is belangrijk, omdat er vanaf die datum maximaal 2 dagen overschrijding mag zijn, voordat Stadgenoot extra dagvergoedingen moet uitkeren vanwege de overlast.

 

 

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments

Bijdrage Nieuwsbrief september 2012

Onjuiste Huurpunten

Naar aanleiding van de melding van de bewonerscommissie in mei van dit jaar dat bij sommige woningen de huurpunten niet kloppen zijn er een aantal bewoners in actie gekomen en hebben een bezwaarschrift naar Stadgenoot gestuurd. In sommige gevallen zijn de huurpunten dan ook aangepast, voor andere bewoners wordt de zaak nog onderzocht en krijgen de bewoners binnenkort bericht.

 Sociaal Plan

Voor de zomervakantie hebben de leden van de bewonerscommissie (BC) met Stadgenoot eindelijk een definitief sociaal plan opgesteld. In dit plan staan de afspraken over de manier waarop het achterstallig onderhoud en de verbeteringen van onze woningen zal worden aangepakt. Ook staan er afspraken over werktijden, maximale looptijd, de plaatsing van containers voor kostbaarheden en allerlei andere zaken waarover u in deze nieuwsbrief meer kunt lezen. U krijgt voor aanvang van de werkzaamheden in uw woning een kopie van dit sociaal plan. Naast het sociaal plan zijn er ook in voorafgaande vergaderingen afspraken gemaakt over de communicatie met de bewonerscommissie (hier is een speciaal communicatieplan voor) en zijn er toezeggingen gedaan over bijkomende zaken, zoals de plaatsing van de steiger.

 Toch een vaste steigerZelfs kinderen kunnen steiger makkelijk beklimmen

Helaas blijkt bij de start van de werkzaamheden al dat de aannemer zich niet aan alle afspraken houdt. De Bewoners en de BC waren bijvoorbeeld niet tijdig op de hoogte gesteld dat op 20 augustus al een vaste steiger zou worden gebouwd, in plaats van de toegezegde verrijdbare steiger. Ook bleek al snel dat niet alleen de bouwplaats met allerlei losliggende onderdelen veel te gemakkelijk toegankelijk zijn voor spelende kinderen en onbevoegden maar door het type steiger ook de woningen. Dat leverde soms gevaarlijke en onveilige situaties op. De BC heeft hier foto’s van gemaakt en Stadgenoot daar direct op aangesproken. Stadgenoot heeft beloofd dat er op de begane grond een hek zou worden geplaatst en dat de steigerpoten zouden worden voorzien van PVC-buizen om de bouwplaats te beveiligen en het beklimmen van de steiger onmogelijk te maken. Op het moment van schrijven (2 september) was dit echter nog niet gebeurd. Helaas hebben bewoners van de woningen waar de werkzaamheden op 12 september starten ook nog geen sleutels gekregen van de containers om hun kwetsbare en waardevolle spullen in op te slaan.

 Veiligheid vóór alles

De BC maakt zich dan ook grote zorgen over het gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel van de aannemer Mens-Zeist als het gaat om de veiligheid rondom de steiger voor de bewoners. De BC hoopt dat hier heel snel verandering in komt en zal Stadgenoot en mens-Zeist blijven aansporen om de veiligheid te verbeteren. Een andere bouwlocatie van Stadgenoot van een andere aannemer (bijvoorbeeld aan 2e Constantijn Huygenstraat) laat zien dat het veel veiliger kan. 

De BC raadt ondertussen alle bewoners aan om kinderen te verbieden in de buurt van de steiger te komen en zo veel mogelijk waardevolle spullen veilig op te bergen. Tot slot adviseert de BC de bewoners ook om bij het laatste bezoek van de aannemer, voordat de werkzaamheden starten, ook duidelijke afspraken voor uzelf op papier te maken over de aanpak van alle achterstallig onderhoud en de zaken die u in de woning laat staan tijdens de werkzaamheden.

 Meer weten, of ook lid worden van de bewonerscommissie?

http://www.keesmanblokken.nl.  U kunt ook e-mailen:  Keesmanblokken@gmail.com

Posted in Bewonerscommissie by Rudi. No Comments